Skolprojekt 2024

I projektet ”Pinpoint Skola” har din skola möjlighet att arbeta tillsammans med oss i ett strukturerat projekt för att stärka grundläggande värderingar vad gäller samhörighet, gemenskap, ömsesidighet, hänsyn och förståelse för varandras olikheter och egenheter.

Projektet fokuserar  på socialisering, rörelseträning och kunskapsinhämtning.

Spelkoncept för skolan

Lekfulla spelkoncept för alla åldrar – för skola, hotell, camping, LSS, äldreboende med mera.

Aktiva spelkoncept som uppmuntrar till rörelse – med fokus på vänner och kunskap.

Kom i kontakt med geometri, matematik, religion och andra ämnen på ett helt nytt sätt!

Med Pinpoint märker vi stor skillnad mot andra spel och lekar på skolgården. Alla tycker det är roligt med Pinpoint och känner att de kan vara med på sina egna villkor. Pinpoint ger förutsättningar för heldagsskola genom att integrera och kombinera lek och lärande på raster och inom ramen för undervisning, fritidsaktivitet och specialpedagogik

Tygelsjöskolan
Rektor

Vi har Pinpoint på sex LSS-verksamheter i kommunen och alla våra deltagare ser nu fram mot SM 2021 - efter förra årets lyckade tävlingsspel!

Genom att fästa uppmärksamhet på social kontext, fysiskt och psykiskt
mående samt intellektuell mognad skapar vi strukturer för delaktighet och
inkludering.

LSS Marks Kommun
Ulrika Dahlén / verksamhetschef

Följ oss på Sociala medier!