Pinpoint för skola

30 unika spelkoncept för förskola upp till årskurs 9 – utprovade tillsammans med elever, lärare och specialpedagoger.

Det är roligt att börja när ingen vill sluta!

Robert Lapidus / Inventor of Pinpoint

Pinpoint ger förutsättningar för heldagsskola genom att integrera och kombinera lek och lärande på raster och inom ramen för undervisning, fritidsaktivitet och specialpedagogik

Tingvallaskolan i Skene
Fritidslärare

Från början var Pinpoint tänkt som ett bollspel – en kul grej på skolgården! Sedan vaknade vår innovationslust och nu har Pinpoint utvecklats till ett unikt spel i flera avseenden. Pinpoints nya spelkoncept är både roliga och lärorika på samma gång.  

Vänner - rörelse - kunskap

Genom att fästa uppmärksamhet på social kontext, fysiskt och psykiskt
mående samt intellektuell mognad skapar vi strukturer för delaktighet och
inkludering.

Tingvallaskolan i Skene
Fritidslärare
Med Pinpoint märker vi stor skillnad mot andra spel och lekar på skolgården. Alla tycker det är roligt med Pinpoint och känner att de kan vara med på sina egna villkor.
Tygelsjöskolan
Rektor

Vi har Pinpoint på sex LSS-verksamheter i kommunen och alla våra deltagare ser nu fram mot SM 2021 - efter förra årets lyckade tävlingsspel!

LSS Marks Kommun
Ulrika Dahlén / verksamhetschef

Pinpoint PROJECT

Äntligen har vi glädjen att kicka igång Pinpoint Project för grundskoleverksamheter i Sverige. Läs mer om projektets utgångspunkter och genomförande i vår nedladdningsbara PDF.

Spelkoncept för skolan

Lekfulla spelkoncept för alla åldrar – för skola, hotell, camping, LSS, äldreboende med mera.

Aktiva spelkoncept som uppmuntrar till rörelse – med fokus på vänner och kunskap.

Kom i kontakt med geometri, matematik, religion och andra ämnen på ett helt nytt sätt!

Pinpoint Skola

Kampanj pågår! Komplett med spel, spelkoncept, bollar, frakt & installation.

36.500:- ex. moms / Komplett!

Skolprojekt 2021

I projektet ”Pinpoint Skola” har din skola möjlighet att arbeta tillsammans med oss i ett strukturerat projekt för att stärka grundläggande värderingar vad gäller samhörighet, gemenskap, ömsesidighet, hänsyn och förståelse för varandras olikheter och egenheter.

Projektet fokuserar  på socialisering, rörelseträning och kunskapsinhämtning.

Följ oss på Sociala medier!