Release: Pinpoint Project!

Nu är vår kompetenspanel redo att möta din verksamhet och arbeta med våra tre fokusområden vänner, rörelse, kunskap. I vår kompetenspanel finns idag representanter från ett flertal olika professioner såsom specialpedagoger inom flera olika områden såsom dyslexi, dyskalkyli och NPF, beteendevetare, lärare, rektorer mm. En viktig komponent i ”Pinpoint Project” är dess karaktär av ”Hands-on”-projekt.

Pinpoint Colors sätter färg på tillvaron eller rättare sagt… ord på färgerna – vilket kanske är samma sak? En filosofisk fråga och svaret på sådana kluriga frågor om hur vi använder vårt språk för att förstå vår omvärld och vad det innebär att komma i kontakt med nya begrepp och ny kunskap tycker vi är vansinnigt spännande.
Våra spelkoncept är inte tänkta att omfatta en hel vetenskap utan snarare att öppna ett fönster mot världen och allt som finns att lära sig inom vitt skilda områden. Aristoteles – en av våra husgudar – skriver att det är ”viktigt att veta vad man inte vet” och vi hämtar mycket inspiration från detta gåtfulla, motsägelsefulla citat. Med Pinpoint Colors färger som Malakit, Pistage, Rubin, Cinnamon mm. finns det en hel värld att utforska!

Pinpoint Memory är till god hjälp för barn, ungdomar och vuxna med nedsatt arbetsminne (korttidsminne).

Professor Ingvar Lundberg beskriver detta minne som en ”mental arbetsbänk” där vi tillfälligt arbetar med olika ämnen och deras spill vilka vi sedan kan välja att överlagra till vårt långtidsminne genom att arbeta med repetition, att organisera informationen i olika mönster, rim och ramsor och andra aptitretare för vårt kom-ihåg!

Här fungerar vi alla olika och det skadar inte att utmana dessa komplexa system för att bättre lära känna vår förmåga till minnesstyrka och strukturering av information.

I vårt projekt ”Pinpoint School” har vi mycket roligt med Pinpoint Memory där det ofta uppstår komiska och snöpliga situationer när minnet sviker oss. Någonting i hjärnans innersta sorteringsrum släcks plötsligt ned (när vi minst anar det) och då får vi leta efter ljusknappen tillsammans – med olika snillrika metoder som bara vårt minne förstår.

Pinpoint Geometri är en riktig lyckoträff bland våra pedagogiska lekkoncept.

Vet du exempelvis vad som är skillnaden mellan en romb och ett parallellogram? och hur många hörn har en pentagon egentligen?

Det här lär sig barnen i ett nafs med Pinpoint Geometri👍

Och spelet tar inte slut med igenkänning och beskrivning av 15 av våra vanligaste geometriska former.

Vi har nu även guider, spelregler och facit för en utveckling av Pinpoint Geometri där elevens uppgift är att ange rätt formel för omkrets, area, volym etc för de olika formerna. En tuffare utmaning!

Spelkonceptet ”Pinpoint Flags” är omåttligt populärt på förskola och grundskola. Många gånger är det viktigt att arbeta med låga trösklar i inlärningsprocessen där barnen får uppleva känslan av att till fullo behärska en ”disciplin”. Det stärker självförtroendet och, ännu bättre! – barnen tar med sig denna erfarenhet och applicerar den på mera avancerade och komplexa inlärningsområden. Det ger en positiv målbild med exceptionellt goda resultat vad gäller måluppfyllelse.

Med Pinpoint Flags (liksom med våra andra 20 pedagogiska spelkoncept) eftersträvar vi att skapa inlärningssituationer med en specifik balans mellan utmaning, lek och social interaktion. Ledtrådarna som återfinns på magnetremsan under bollhålen och flaggorna är av stor betydelse i denna balansgång mellan att våga och inte våga gissa, våga och inte våga ta hjälp osv. Där börjar den stora kunskapsresan! i en internaliseringsprocess (som vi gärna berättar mera om vid ett annat tillfälle). Välkommen att boka ett videomöte med oss

Pinpoint Spell är ett dynamiskt spelkoncept i vår stora skolsatsning 2021. Varje spelomgång ger dig nya spännande bokstavskombinationer och 100-poängaren låter dig välja en valfri bokstav! Du väljer också själv om du vill skapa ett ord med 2 eller flera bokstäver.

Tänk om dessa spelkoncept hade funnits när vi var små….tänker vi som skapar dessa spelkoncept idag. Då hade vi inte behövt skapa dessa spelkoncept idag. Då kanske vi hade skapat helt andra spelkoncept som fångade in det periodiska systemet på en helt annan nivå med begrepp som elektronskal, huvudkvanttal, spektrallinjer, Coulumbs lag, Rutherfordspridning, masstal, isotopmassa, Paulis uteslutningsprincip och Fermi-Dirac-statistiken, men detta överlämnar vi nu med varm hand👍 till landets alla kemilärare att förklara för sina elever.

Pinpoint Math – ett spelkoncept inom Pinpoint Education – som tränar upp barnens huvudräkningsförmåga i ett nafs. Den fina balansen mellan lek och lärande ger förutsättningar för både kvalitativ och kvantitativ matematikträning – vilka båda behövs i inlärningsprocessen av addition och subtraktion. Lägg märke till den stora guldpokalen! som även för in multiplikation i spelet där du får lov att multiplicera din totalsumma med 2 eller till och med 4 (om du har 2 bollar i pokalens bollkorg).