Numrerad serie!

2021-01-15. Pinpoint ingår nu i en unik numrerad serie 1/200.

Spelen är uppmärkta med en metallbricka (på undersidan av spelytan) vilket ger dessa 200 spel en unik status som samlarobjekt och även som ”Ready-mades” eller ”Post Ready-mades” för att anknyta till konstnären Marcel Duchamps begreppsvärld.

Duchamp har med sitt konstnärsskap inspirerat oss i vårt utvecklingsarbete med Pinpointspelet. Vår tolkning av Duchamps Ready-mades utgår från barnets ”verklighetsskapande blick” och hens unika medvetandegörandeprocess i sin tolkning av sin omvärld.

För dig som är intresserad av Marcel Duchamps konstnärsskap så planerar vi en workshop i slutet av 2021. Mera info framåt!